Kontakt

Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Kdo jsme a jak pracujeme

Jsme plze?ské webdesign studio s p?sobností po celé ?eské republice. Vznikli jsme v roce 2005 a od té doby se zam??ujeme p?edevším na tvorbu kvalitních webových prezentací, firemních identit a na internetový marketing. Jsme minimalisticky fungující progresivní tým 5 – 7 lidí a pracujeme na bázi coworkingu.

Rádi využíváme r?zné obchodní p?íležitosti a potencionál našich spolupracovník?. I proto jsme v roce 2008 stáli za realizací první holografické reklamy a interaktivní výlohy v ?R. Byly to akce, které nebyly spojeny s naší hlavní ?inností, ale jsou malým d?kazem toho, že kolem sebe máme spoustu schopných lidí z r?zných obor? kreativní ?innosti.

V sou?asné dob? rozši?ujeme naší p?sobnost do Budapešt?, hlavního m?sta Ma?arska. Více informací z aktuálního d?ní kolem Scarabeo m?žete sledovat na blogu Roberta Sládka, nebo na našich sociálních kanálech.