Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Hledáme freelance digitálního marketera, který se p?ipojí do location-independent teamu a bude pracovat na online marketingu našich klient?.
Pracovní nápl?
Pracovní náplní budou tyto oblasti digitálního marketingu:
1) Tvorba obsahu (copywriting)
 • Webový obsah – psaní ?lánk?, webových popisk?
 • Sociální sít? – psaní p?ísp?vk? na sociální sít?, tvorba ilustra?ních obrázk?
2) Email marketing
3) Optimalizace pro vyhledáva?e (SEO)
 • On-page optimalizace (práce s pluginem YoastSEO)
 • Tvorba zp?tných odkaz? dle interních strategií
4) PPC kampan? (AdWords, Sklik, Facebook Ads)
 • Analýza cílové skupiny a klí?ových slov
 • Sestavení kampaní
 • Psaní reklamních inzerát?
 • Pr?b?žné vyhodnocování a správa kampaní
Platební podmínky a forma spolupráce
Finan?ní odm?na je 300 K? / hod. Spolupráce formou rámcové smlouvy a vyplácení na základ? faktury.
Zp?sob po?ítání ?asu
Odpracované hodiny si pracovník po?ítá sám aplikací Toggl pro záznam pracovního ?asu. Proplácíme pouze pracovní ?as bez ob?d?, kafí?ek, cígárek a ostatních forem odpo?inku.
Tato forma ú?tování je postavena na principu d?v?ry. Proto jedním z hlavních rozhodovacích faktor? bude charakter a osobní p?ístup pracovníka.
Objem práce
 
Na za?átku spolupráce bude ?asové vytížení 50 hodin m?sí?n?. Pokud se spolupráce osv?d?í, je možné ?asový objem zvýšit až na 120 hodin m?sí?n?.
Rozhodující faktory
 
Priority výb?ru kandidáta jsou:
 1. Pracovní zkušenosti podložené referencemi (50%)
 2. Charakter a osobní p?ístup (25%)
 3. Všestrannost v oblasti digitálního marketingu (25%)