Služby

Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Navrhujeme loga.

Kreslíme logotypy, vytvá?íme firemní identitu a dodáváme vašemu podnikání styl a design. Poj?me spole?n? vybudovat i vaší image.

logo

Kvalitní logo je základ

Pokud má být firma nebo zna?ka jednoduše zapamatovatelná, pot?ebuje jasn? rozpoznatelné logo. Práv? kvalitní logotyp a slad?ná grafika je skv?lým zp?sobem, jak se jasn? identifikovat a odlišit od konkurence. Vizuální podoba spole?nosti je také ?astým aspektem, který u zákazníka vytvá?í první dojem. Je dobré, aby vás zákazníci i konkurence vnímali jako sebev?domý subjekt.

jednotne

Tiskoviny v jednotném designu

Propaga?ní materiály, provozní dokumenty a další merkantilní tiskoviny jsou prost?edkem každodenního kontaktu s vaší firmou. Zákazníci a obchodní partne?i se tak mohou doslova dotknout a vnímat vaši úrove? a styl. Zajist?te, aby vás ve?ejnost vnímala tak, jak byste si sami p?áli. Jsou to práv? detaily, které mají velký vliv na vizuální celek.

tiskoviny

Grafický manuál

Ke každé firemní identit? od nás dostanete grafický manuál. Grafický manuál je definice loga a návod na jeho používání. Jeho sou?ástí jsou grafické návrhy vizitek, hlavi?kových papír? a dalších prvk?. Díky grafickému manuálu z?stane vaše firemní identita vždy jednotná. Každý, kdo bude s logem v budoucnu pracovat, bude jasn? znát jeho správnou podobu.

komunikace

Stylová komunikace

Dejte komunikaci se svými zákazníky a obchodními partnery styl a kulturu. Sou?asn? s novým logem a firemní identitou od nás dostanete také vizitky a grafický podpis, který je vhodné vložit do zápatí vašich e-mail?. Na živo i na internetu tak budete vystupovat vždy jednotn? a lidé si vaši firmu snadno zapamatují.