Služby

Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Zhodnotíme investice.

Pro zlepšení prodej? a zvýšení zisk? je nutné mít promyšlený plán. Nev??íme na zázra?né triky. Naší cestou je dodat kvalitní web a obsah zam??ený na uživatele stránek.

bryle

Copywriting

Na webu promlouvá text. Copywriting (psaní text? pro web) má svá pravidla, která je nutné dodržet, abyste na webu byli úsp?šní, zaujali zákazníka, obchodního partnera a udrželi se na p?edních pozicích ve vyhledáva?ích. Dobrý copywriter píše takový text, který na váš web p?ivede zákazníky, udrží jejich pozornost a p?esv?d?í je, že práv? vy jste ti nejlepší!

odkazy

Budování zpětných odkazů

Budování zp?tných odkaz? neboli linkbuilding je nepostradatelnou sou?ástí internetového marketingu. ?ím více relevantních zp?tných odkaz? na web povede, tím v?tší hodnotu získá v internetových vyhledáva?ích (Google, Seznam) a spíš se dostane na p?ední místa ve výsledcích vyhledávání. Zp?tné odkazy fungují jako ur?itá forma doporu?ení.

blogovani

Blogování

Lidé jsou zv?daví, jak se co d?lá. I proto jako turisté chodí na prohlídky a exkurze. Pokud se jim otev?ete a ukážete, že za oficiální firemní rouškou jsou normální lidi jako oni,  získáte si jejich p?íze?. Blog je skv?lým zp?sobem, jak toho docílit. Jako šéfkucha?i píšou kucha?ky, m?že být tou vaší kucha?kou práv? blog na internetu.

social

Sociální sítě

Jedni je milují, druzí nenávidí. Faktem však je, že pro úsp?ch na internetu jsou sociální sít? nepostradatelné. Stal se z nich velice atraktivní marketingový kanál, který p?ináší zákazníky nes?etnému po?tu obchodník? každý den. Vytvo?ením profilu na Facebooku nebo Twitteru to vše jenom za?íná. Sociální sít? jsou silná zbra?, nedpodce?te ji.