Reference

Poptávkový formulár
Termín dodání
Které weby se Vám líbí?

Co pro vás můžeme udělat?

Prostor pro vzkaz

Kontaktní informace


Opište kontrolní kód: captcha


Apartments in Prague

ct lottery

Pro incoming cestovní kancelá? Accomm Prague jsme vytvo?ili turistický portál v angli?tin?, který prezentuje nabídku ubytování v pražských apartmánech. Každý apartmán má na webu svojí kartu, kde jsou uvedeny veškeré pot?ebné informace o daném ubytovacím za?ízení. Sou?ástí webu je i rezervovací aplikace, která komunikuje s interním informa?ním systémem, který spole?nost využívá pro správu rezervací a objednávek.

#